[Jr/ Mid/ Sr] Unity Game Developer (C#)

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Xây dựng và phát triển các dự án game của công ty bằng Unity; –  Làm việc nhóm tốt với Leader, Artist, Game Designer để lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới, sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất của sản phẩm; – Tạo nội dung 2D/ […]